موسسه بیماران خاص و صعب العلاج حضرت علی اصغر (ع)موسسه بیماران خاص و صعب العلاج حضرت علی اصغر (ع)موسسه بیماران خاص و صعب العلاج حضرت علی اصغر (ع)موسسه بیماران خاص و صعب العلاج حضرت علی اصغر (ع)موسسه بیماران خاص و صعب العلاج حضرت علی اصغر (ع)موسسه بیماران خاص و صعب العلاج حضرت علی اصغر (ع)موسسه بیماران خاص و صعب العلاج حضرت علی اصغر (ع)موسسه بیماران خاص و صعب العلاج حضرت علی اصغر (ع)موسسه بیماران خاص و صعب العلاج حضرت علی اصغر (ع)موسسه بیماران خاص و صعب العلاج حضرت علی اصغر (ع)

اخبــــار موسســـــه ** قابل توجه بیماران محترم **

جهت ارتباط موسسه با شما حتما در قسمت ارسال پیام شماره تماس خود را قید فرمائید

با تشکــر 


ادامه مطلب

 

محصولات خیریه

درباره موسسه

این موسسه به عنوان یک سازمان غیر دولتی (NGO) در جهت بهبود وضعیت بیماران خاص و صعب العلاج شهرستان سبزوار شروع به کار نموده است.

در حال حاضر بیش از 60000 بیمار خاص در کشور وجود دارند که از این تعداد ، 250 نفر در شهرستان سبزوار به سر می برنــد جدا از بیماران خاص (دیالیز- پیوند کلیه – تالاسمی – هموفیلی - MS) تعداد زیادی از افراد ، از بیماریهای سخت درمان رنج می برند که بهجز بار روانی و عاطفی تحمیل شده بر خانواده و فرد بیمار، از نظر درمان و هزینه آن نیز دچار مشکل بوده و چه بسا به علت مشکلات مالی درمان  را شروع نکرده و یا در نیمه رها می کنند.از آنجا که فعالیت فعلی بخش دولتی پاسخ گوی مشکلات و نیازهای موجود در عرصه  سلامت بخصوص در رابطه با بیماریهای فرض نیست ؛ در بسیاری از شهرها ، سازمانهـــای غیر دولتی در جهت حمایت از این قشـر آسیب پذیر تشکیل شده اند. با توجه به آمار بالای بیماری در سبزوار ، نبودن موسسه ای که متولی این بیماران باشد احســـاس می شد ؛ لذا به همـــت عده ای از مسئولین و خیرین هسته اولیه تشکیل این موسسه در تابستان سال 1386 در سبزوار شکل گرفت . پس از تنظیم اساسنامه توسط هیئت موسس و تایید آن توسط هیئت امنا ، اقدامات قانونی جهت ثبت رسمی آن شروع و در نهایت در اردیبهشت 1387 این موسسه به ثبت رسید و به عنوان اولین اقدام ، نخستین همایش بیماران خـاص و خیرین رادر اواخر اردیبهشت 1387 در محل سالن دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار برگزار کرد . بودجــه مورد نیــاز موسسه جهت فعالیت ها و برنامه ها عمدتا از طریق کمک های مردمی و نیز افراد حقوقی و نهادهای غیر دولتی تامین می شود .

اهم اهداف این موسسه :
ارائه بهتر خدمات بهداشتی درمانی از قبیل

1-  حمایت های دارویی از بیماران
2-  تجهیز وتکمیل بخش های مختلف مربوط به بیماران خاص
3-  تاسیس درمانگاه وکلینیک جهت بیماران خاص وصعب العلاج
4-  تلاش در جهت رفاه نسبی بیماران
5-  ارتقاء آگاهی های علمی واجتماعی بیماران وجامعه نسبت به بیماری های خاص
6-  گسترش برنامه های آموزشی وایجاد فرهنگ پیشگیری در جامعه 
7-  همکاری در گسترش خدمات پژوهشی بیمارهای خاص